TENIVET tablete za pse i macke (1kom)

90 рсд

Dehelmintizacija odraslih pasa u okolnostima invazije glistama i pantljičarama!

Detaljni opis
Farmaceutski oblik: Tableta
Cena se odnosi na 1 tabletu.
Sastav: Prazikvantel 50 mg/tbl
Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik
Upotreba: Za prevenciju i lecenje parazitoza izazvanih Cestodama (pantljicare) kod pasa i macaka.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 tableta sadrži
Aktivna supstanca: prazikvantel 50.00 mg
Pomocne supstance: laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, povidon K-30, natrijum-laurilsulfat, magnezijum-stearat, silicijum-dioksid, koloidni bezvodni kukuruzni skrob.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Psi i macke.
INDIKACIJE: Preveniranje i lecenje parazitskih infekcija pasa i macaka koje uzrokuju zreli i nezreli oblici sledecih pantljicara (cestoda): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Hydatigena taeniaeformis (stari naziv Taenia taeniaeformis), Multiceps multiceps (stari naziv Taenia multiceps), Dipylidium caninum, Joyeuxiella spp. i Mesocestoides spp.

DOZIRANJE:
Za pse i štenad:
Telesna masa Doza
Ispod 2,5 kg ¼ tablete
Od 2,6 do 5 kg ½ tablete
Od 6 do 10 kg 1 tableta
Od 11 do 20 kg 2 tablete
Od 21 do 30 kg 3 tablete.
Za macke i macice:

Uzrast Doza
Macici i mlade macke ¼ tablete
Odrasle macke ½ tablete
NACIN PRIMENE: Tenivet tablete se daju peroralno, na koren jezika ili se tableta stavlja u komad mesa, odnosno komad neke druge hrane koju životinja rado jede. Takode, tableta se može izmrviti umešati u obrok, ali uz obaveznu proveru da li je životinja uzela celu dozu.

UPUSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Prazikvantel ne deluje ovicidno tj. ne uništava jaja pantljicara, pa se izmet tretiranih mesojeda, u prvih sedam dana nakon dehelmintizacije, mora sakupljati i neškodljivo uklanjati npr. zakopati ili spaliti. Kod dehelmintizacije životinja koje se cuvaju u zatvorenom prostoru treba preduzeti sve mere da bi se izbegla moguca reinfekcija. Kod infekcije sa Dipylidnim caninum tretman treba ponoviti posle 2-3 nedelje od primene leka uz obavezno uklanjanje buva sa životinje i njene neposredne okoline. U endemskim podrucjima sa prisutnim Echinococcus granulosus, T. ovis i T. hydatigena preporucuje se ponavljanje tretmana nakon 6 nedelja, a kod E. multilocularis nakon 4 nedelje.

Suviše cesta i ponavljana upotreba antihelmintika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije kod parazita i smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije. Kod infekcije sa Echinococcus granulosus tretman treba ponoviti posle 6 nedelja.

KONTRAINDIKACIJE: Ne davati štencima i macicim koji sisaju, jer su te kategorije retko zaražene pantljicarama.
NEŽELJENA DEJSTVA: Jedini moguci neželjeni efekat prazikvantela, primenjenog peroralno kod pasa, je povracanje.
KARENCA: Nije predvidena.

POSEBNA UPOZORENJA ZA CUVANJE LEKA: Cuvati na temperaturi do 25°C, u orginalnom pakovanju, zašticeno od svetlosti i vlage. Cuvati van domašaja dece!
POSEBNA UPOZORENJA: Štenadima do 4 nedelje starosti i macicima do 6 nedelja starosti ne treba davati Tenivet tablete, jer su u tom periodu oni vrlo retko inficirani pantljicarama. Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.
Biološka raspoloživost prazikvantela može biti znacajno promenjena, ako se sa njim istovremeno primene lekovi koji prouzrokuju indukciju enzima jetre (barbiturati). Biološka raspoloživost prazikvantela se takode smanjuje kod istovremene primene fenitoina ili karbamazepina, a povecava ukoliko se sa njim istovremeno primeni cimetidin.
POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišcen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važecim propisima.

Preparat je dostupan u veterinarskoj apoteci.

_____________________________________________

Pre upotrebe obavezno pročitajte priloženo uputstvo o preparatu.

Ukoliko dođe do neželjenih pojava, bez odlaganja kontaktirajte svog veterinara

Можда ће вам се свидети …