Нема на залихама

STRONGHOLD spot on 10-20kg

1.100 рсд

STRONGHOLD spot on 10-20kg

1 ml rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:
Aktivna supstanca:
selamektin 120mg

Indikacije:

Psi i mačke: lečenje i prevencija infestacija buvama uzrokovanih sa Ctenocephalides spp. u toku jednog meseca nakon jedne aplikacije. Ovo je rezultat adulticidnog, larvicidnog i ovicidnog i može pomoći u kontroli postojeće infestacije buvama u okolini u kojoj životinje borave.
Psi i mačke: prevencija srčanog oboljenja uzrokovanog sa Dirofilaria immitis mesečnom primenom leka.
Stronghold se može bezbedno koristiti kod životinja inficiranih odraslim oblicima srčanog crva. Ovaj lek nije efikasan protiv odraslih oblika D.immitis.

Psi i mačke: lečenje infestacije ušnim šugarcima (Otodectes cynotis)
Psi: lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva (Toxocara canis)
Mačke: lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva Toxocara cati i Ancylostoma tubaeforme
Psi: lečenje infestacija pavašima (Trichodectes canis)
Mačke: lečenje infestacija pavašima (Felicola subrostratus)
Psi: lečenje sarcoptes šuge (uzrokovane sa Sarcoptes scabiei)

Kontraindikacije:

Ne upotrebljavati kod životinja mlađih od 6 nedelja.Ne upotrebljavati kod mačaka obolelih istovremeno od neke druge bolesti, iscrpljenih ili pothranjenih mačaka.

Neželjena dejstva:

Upotreba leka kod mačaka u retkim slučajevima može dovesti do slabe prolazne alopecije na mestu aplikacije. U vrlo retkim slučajevima može doći do prolazne iritacije na mestu aplikacije leka.
U retkim slučajevima aplikacija ovog proizvoda može dovesti do privremenog nakupljanja dlake u grupice na mestu aplikacije i/ili povremene pojave male količine belog praha na mestu aplikacije. Ovo su normalne pojave koje nestaju u toku 24 sata nakon aplikacije i ne utiču na bezbednost ili efikasnost leka.

Doziranje i način primene:

Za spoljašnju upotrebu.

Aplikovati lokalno na kožu na bazu vrata ispred grebena lopatice.Stronghold treba primeniti kao jednu lokalnu aplikaciju pojedinačne doze koja daje selamektina 6 mg/kg telesne mase. 1 ampula na težinu psa od 10-20kg telesne mase.

Lečenje i preventiva infestacije buvama (mačke i psi)

Nakon aplikacije lek ubija adultne oblike buva, nema proizvodnje jaja, i ubija larve buva (koje se nalaze samo u okolini).Na ovaj način zaustavlja se razmnožavanje buve, prekida se životni ciklus buve i može pomoći u kontroli postojeće infestacije buvama u području u kome životinja ima pristup.

Preventiva oboljenja uzrokovanog srčanim crvom (mačke i psi)

Lek treba aplikovati tokom godine ili barem u toku prvih mesec dana kada je životinja prvi put izložena komarcima i nakon toga jednom mesečno sve do kraja sezone komaraca.Poslednju dozu treba dati u toku mesec dana od poslednjeg izlaganja komarcima. Lečenje infekcija valjkastim crvima (mačke i psi)

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije pavašima (mačke i psi)

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije ušnim šugaracima (mačke)

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije ušnim šugarcima (psi)

Aplikovati jednu dozu leka.Slobodno devitalizovano tkivo treba nežno ukloniti iz spoljašnjeg ušnog kanala prilikom svakog tretmana.Preporučuje se naredni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana jer kod pojedinih životinja može biti potreban i drugi tretman.

Lečenje infekcije ankilostomidama (mačke)

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje Sarcoptes šuge (psi)

U cilju potpune eliminacije šugaraca potrebno je aplikovati jednu dozu leka u toku dva uzastopna meseca.
Preparat je dostupan u veterinarskoj apoteci Aquarius.