Simparica Trio 2.5-5kg

1.590 рсд

SIMPARICA TRIO je veterinarski lek koji se koristi za lečenje pasa od zaraza buvama ili krpeljima i infekcijama valjkastih crva ili ankilograma u crevima. Istovremeno, SIMPARICA TRIO se koristi za sprečavanje i prevenciju srčanih crva i plućnih crva (oboje uzrokovane krvnim crvima koji zaraze srce i krvne sudove koji snabdevaju pluća)

Категорије: , Ознаке: ,

Opis proizvoda:

Preparat u obliku ukusnih tableta za zaštitu psa od krpelja, buva i srčanog crva, jedna tableta za 5 nedelja zaštite.

Simparica Trio tableta za žvakanje za pse pružaju 5 nedelja zaštite Vašeg psa od buva i krpelja i jedan mesec zaštite od srčanog crva.  Zaštitite svog psa od krpelja i buva, i pružite zaštitu od bolesti srčanog crva i  na jednostavan način uz SIMPARICA TRIO tablete.

Simparica Trio tablete su prijatnog ukusa i vecina pasa ih rado uzima od vlasnika. Ako pas ne želi dobrovoljno da uzme tabletu, ona se može dati sa hranom ili direktno u usta. Tablete se ne smeju  lomiti.

SASTAV:
Aktivne supstance:Simparica Trio tablete za žvakanje koriste se za pse koji imaju mešovite infekcije ili su pod rizikom od mešovitih infekcija endo- i ektoparazitima. Ovaj lek se primenjuje iskjučivo kada je istovremeno indikovano lečenje infestacija krpeljima ili buvama i infekcija gastrointestinalnim nematodama. Lek je istovremeno efikasan u prevenciji bolesti srčanog crva i angiostrongiloze kod pasa.

Ektoparaziti
-Lečenje infestacija krpeljima. Lek ima trenutno i kontinuirano dejstvo ubijanja krpelja, tokom 5 nedelja za vrste Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus i tokom 4 nedelje za Dermacentor reticulatus;
-Lečenje infestacije buvama (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis). Lek ima trenutno i kontinuirano dejstvo ubijanja buva i sprečavanja novih infestacija buvama tokom 5 nedelja;
-Lek se može primenjivati kao deo strategije lečenja u kontroli alergijskog dermatitisa uzrokovanog alergijom na buve (FAD).
Gastrointestinalne nematode
Lečenje gastrointestinalnih infekcija sledećim parazitima:
-Toxocara canis, nezr eli odrasli oblici (L5) i odrasli oblici;
-Ancylostoma caninum, L4 larve, nezreli odrasli oblici (L5) i odrasli oblici;
-Toxascaris leonina, odrasli oblici;
-Uncinaria stenocephala, odrasli oblici.
Ostale nematode
-Prevencija bolesti srčanog crva (Dirofilaria immitis);
-Prevencija angiostrongiloze, smanjenjem nivoa infekcije nezrelim adultnim (L5) oblicima Angiostrongylus vasorum.

Doziranje i način upotrebe:
Oralna upotreba.

Doza: Lek se primenjuje u dozi od 1,2–2,4 mg/kg t.m.sarolanera, 0,024–0,048 mg/kg t.m. moksidektina i 5–10 mg/kg t.m. pirantela

Način primene: Tablete se mogu primeniti sa ili bez hrane.

Raspored tretmana: Raspored primene leka treba da se zasniva na dijagnozi koju postavi veterinar, lokalnoj epizootiološkoj situaciji i/ili epizootiološkoj situaciji u drugim podrucjima koja je pas posetio ili će posetiti. Ako je prema mišljenju veterinara potrebna ponovna (ponavljana) primena leka, svaki sledeći tretman se mora mora primeniti u intervalu od najmanje mesec dana od prethodnog davanja  leka. Lek je potrebno primenjivati kod pasa samo kada je istovremeno indikovano lečenje krpelja/buva i gastrointestinalnih nematoda. Ako ne postoji rizik od istovremene mešovite infekcije, potrebno je koristiti odgovarajuci antiparazitik sa užim spektrom delovanja.

Lečenje infestacija buvama, krpeljima i gastrointestinalnim nematodama:
Lek se može koristiti kao deo sezonskog tretmana buva i krpelja (kao zamena za tretiranje proizvodima koji deluju samo protiv buva i krpelja) kod onih pasa kod kojih je istovremeno dijagnostikovana infekcija gastrointestinalnim nematodama. Jednokratna primena leka je efikasna u lecenju infekcije gastrointestinalnim nematodama. Nakon lečenja infekcija nematodama, dalji tretman pasa protiv buva i krpelja je potrebno nastaviti sa lekom koji deluje samo na ove ektoparazite.

Prevencija bolesti srčanog crva i angiostrongiloze:
Jednokratna primena leka sprecava infekciju plucnom nematodom A. vasorum (smanjujuci broj nezrelih odraslih (L5) jedinki) i bolest srčanog crva (D. immitis) tokom jednog meseca. Kada ovaj lek zamenjuje neki ranije korišceni, drugi lek za prevenciju infestacije plucnim parazitima ili srčanim crvima, prvu dozu je potrebno dati do mesec dana od poslednje doze prethodnog leka. U endemskim podrucjima, kod pasa treba u mesecnim intervalima primenjivati preventivne tretmane protiv plucnih vlašaca i/ili srcanih crva. Preporucuje se da se sa prevencijom infekcije srčanim crvom nastavi sve dok ne prodje najmanje 1 mesec od poslednjeg izlaganja psa komarcima.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:
U nedostatku dostupnih podataka, Lečenje štenadi mlade od 8 nedelja i/ili pasa telesne mase ispod
1,25 kg treba da se zasniva na proceni odnosa koristi i rizika koju sprovodi nadležni veterinar.
Lek dobro podnose psi sa nedostatkom proteina 1 višestruke rezistencije na lekove (psi sa MDR1-/mutacijom).
Medutim, kod ovih, osetljivih rasa pasa (koje mogu obuhvatati, ali nisu nužno ogranicene na kolije i srodne rase), potrebno je strogo se pridržavati preporucene doze leka.

Prodaja ovog leka zabranjena je putem interneta zakonom Republike Srbije, dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja.

Dostupan samo u veterinarskoj apoteci. Pre primene pažljivo pročitajte uputstvo o veterinarsko medicinskom proizvodu. O rizicima i nuspojavama posavetujete se s veterinarom.

NAPOMENA: Iskazana cena je za 1 tabletu!