Scalibor ogrlica

3.290 рсд3.490 рсд

Шифра производа: - Категорије: , Ознаке: , , , , , ,

Scalibor ogrlica
Deltametrin (40mg/g)
Lekovita ogrlica za pse

Postoje: lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g) i lekovita ogrlica dužine 65 cm (25 g).
Sadržaj aktivne supstance deltametrin je 40 mg/g (4%).

1 lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g) sadrži:
Aktivna supstanca:
Deltametrin 0.76 g

1 lekovita ogrlica dužine 65 cm (25 g) sadrži:
Aktivna supstanca:
Deltametrin 1.00 g

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Kontrola infestacije krpeljima tokom 6 meseci.
Prevencija infestacije buvama tokom 4 meseca.
Zaštita od ujeda papadaća (Phlebotominae) tokom 5-6 meseci (repelentni efekat).
Zaštita od ujeda adultnih oblika komaraca (Culex pipiens) tokom 6 meseci (repelentni efekat).

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod štenadi mlađe od 7 nedelja starosti.
Ne primenjivati kod pasa sa kožnim lezijama.

Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na piretroide.
Ne primenjivati kod mačaka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJNU GRUPU

S obzirom na to da ogrlica ispoljava svoj puni efekat nakon jedne nedelje, ogrlicu treba staviti nedelju dana pre nego što životinja može biti izložena infestaciji.
U retkim slučajevima, može doći do kačenja krpelja tokom nošenja ogrlice. Zbog toga se u nepovoljnim uslovima ne može u potpunosti isključiti mogućnost prenošenja infektivnih bolesti preko krpelja ili papadaća tokom nošenja ogrlice.
U slučaju postojanja lezija na koži psa, treba skinuti ogrlicu do povlačenja simptoma.
Nema podataka o uticaju šamponiranja psa na trajanje efikasnosti ogrlice.
Iako povremeni kontakt sa vodom nema negativan uticaj na efikasnost ogrlice, uvek je treba skinuti sa psa pre kupanja ili plivanja, jer je aktivna supstanca štetna za ribe i druge vodene organizme.
Psima ne treba dozvoljavati plivanje tokom prvih 5 dana nošenja ogrlice.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ruke oprati sapunom i hladnom vodom nakon rukovanja ogrlicom.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu treba da izbegavaju kontakt sa ogrlicom.
Obezbediti da deca, pre svega mlađa od 2 godine, ne diraju ogrlicu, ne igraju se sa njom niti je stavljaju u usta.
Deca treba da izbegavaju dugotrajan kontakt sa psom koji nosi ogrlicu.
Čuvati ogrlicu daleko od hrane, pića i hrane za životinje.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja ogrlicom.

NEŽELJENE REAKCIJE

U retkim slučajevima, zabeležena je pojava lokalizovanih reakcija kože vrata (lokalizovani dermatitis ili eritem, pruritus, opadanje dlake) ili generalizovana reakcija kože.
U retkim slučajevima zabeležena je pojava poremećaja u ponašanju (npr. letargija ili hiperaktivnost).
U izuzetno retkim slučajevima su zabeleženi neurološki simptomi (kakvi su npr. tremor, ataksija, gubitak koordinacije) ili digestivni poremećaji (povraćanje, dijareja). Ukoliko do toga dođe, potrebno je odmah ukloniti ogrlicu. Ovi simptomi se obično povlače u roku od 48 sati.
Kako specifičan antidot nije poznat, lečenje treba da bude simptomatsko.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Nema neželjenih kliničkih efekata kod kuja koje su nosile ogrlicu tokom celog perioda graviditeta i laktacije. Nakon odbijanja kod štenadi poreklom od tretiranih kuja nema uočenih neželjenih efekata.

Interakcije: Ne primenjivati sa drugim ektoparaziticima koji sadrže organofosfate

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Ogrlice dužine 48 cm su namenjene malim i srednjim psima, dok su ogrlice dužine 65 cm namenjene za primenu kod velikih pasa.
Ogrlice su namenjene za postavljanje oko vrata.
Jedna ogrlica po psu.
Samo za spoljnu primenu.
Izvaditi ogrlicu iz kesice. Postaviti ogrlicu labavo oko vrata psa, bez preteranog zatezanja, ostavljajući prostor od dva prsta između ogrlice i vrata. Provući kraj ogrlice kroz kopču i odseći višak dužine ostavljajući 5 cm iza kopče, da bi u slučaju potrebe ogrlica mogla da se popusti.

PREDOZIRANJE

Ukoliko pas pojede ogrlicu, mogu se pojaviti sledeći simptomi trovanja: nekoordinisani pokreti, tremor, slinjenje, povraćanje, ukočenost bokova.
Ovi simptomi se obično povlače tokom 48 sati.
U simptomatskoj terapiji može se primeniti diazepam

VELIČINA

48cm, 68cm